top of page

မော်လီကျူးဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒ မိတ်ဆက်

Dr. Khatta

မော်ကျူးအရေအတွက် - ၃

ဘာသာစကားများ - မြန်မာဘာသာ

ဤသင်တန်းတွင် သိပ္ပံနည်းကျသောနည်းလမ်းနှင့် သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်စဉ်၏သဘောသဘာဝများ၊ သိပ္ပံနည်းကျဆင်ခြင်၍ စူးစမ်းလေ့လာမှုများပါဝင်သော သိပ္ပံပညာရပ်ဖြစ်စဥ်ကို တင်ပြထားပါသည်။ အက်တမ်နှင့် မော်လီကျူးများ၊ chemical bondsများ၏သဘာဝ၊ ဝိရောဓိဖြစ်ခြင်း (polarity) နှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိက ဇီဝကမ္မဆက်နွယ်ချက်များပါရှိသော ဘဝ၏ဓာတုဗေဒလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာနောက်ဆုံးတွင် သကြားဓာတ်၊ အဆီဓာတ်များ၊ အသားပရိုတင်းဓာတ်များနှင့် နျူကလစ်အက်စစ်များပါဝင်သော ဇီဝမော်လီကျူးများအကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါသည်။ သင်ခန်းစာ ဆလိုက်များ (slides)နှင့်ဗီဒီယိုများ ပါဝင်ပါသည်။

သင်တန်းအကျဉ်းချုပ်

---

bottom of page