top of page

အရှေ့တောင်အာရှနှင့်စစ်အေးကာလ

Dr. Tharaphi Than

မော်ကျူးအရေအတွက် - ၃

ဘာသာစကားများ - မြန်မာဘာသာ

ဤသင်တန်းသည် စစ်အေးကာလအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှ၏အခြေအနေကို ရှင်းပြထားပါသည်။ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နိူးကြားလာပုံကို ရှင်းပြရန်နှင့် စစ်အေးကာလ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အိန္ဒိယယဥ်ကျေးမှု၊ တရုတ်နှင့်စပိန်ယဥ်ကျေးမှုများလွှမ်းမိုးလာပုံကို တင်ပြရန် Harry J.Bendaနှင့် J.S.Furnivall တို့၏အာဘော်ကို မှီငြမ်းထားပါသည်။ SEATO အဖွဲ့အစည်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရေးနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကဲ့သို့သော အရှေ့တောင်အာရှအတွင်းရှိ လူသိများသောနိုင်ငံရေးဖြစ်စဥ်များကိုလည်း ဖတ်ရှုရပါမည်

သင်တန်းအကျဉ်းချုပ်

---

သင်တန်းမော်ကျူးများ

---

bottom of page